Doel

Er wordt methodisch gewerkt tijdens het hele proces en in elke sessie zodat dit ook geleerd wordt. Er wordt maatwerk geleverd, dat betekent dat het plan aangepast wordt aan de persoon, de mogelijkheden en het doel. De omgeving waarin de client leeft wordt meegenomen in het leerproces. 

Doelgroep

Kinderen vanaf ongeveer 6 jaar en (jong)volwassenen met psychosociale problemen.  

Resultaten

  • Ontspanning, mindfulness  
  • In beweging komen 
  • Emoties herkennen en erkennen 
  • Grenzen leren kennen en er mee omgaan 
  • Verbeteren van sociale vaardigheden 
  • Vertrouwen op samenwerken 
  • Verbeteren van concentratie 
  • Versterken van zelfvertrouwen