Werkwijze

Door het buiten zijn en de aantrekkingskracht van het paard ervaar je niet direct dat je in therapie bent terwijl er wél veel met je gebeurt.  

Het paard is gericht op contact maken. Door de open houding nodigt het paard je uit om ook in verbinding te zijn. Je leert van de ervaringen en gevoelens die je op dat moment hebt; de therapie is ervaringsgericht. 

Om te overleven is het bewustzijn van het paard gericht op de kudde. Ook bij de mens is het paard gericht op bewegingen en gevoelens en reageert daarop. Het paard spiegelt zo ons gedrag, het leert ons anders naar onszelf te kijken waardoor we op een nieuwe manier kunnen leren. 

 

Bij paardencoaching doe je oefeningen met het paard terwijl je zelf op de grond staat. 

 

Bij equitherapie wordt gebruik gemaakt van de beweging op en naast het paard. De drie gangen van het paard; stap, draf en galop leveren elk een andere ervaring op. De evenwichtsoefeningen uit de voltigesport zijn uitdagend en leerzaam. 

 

Angst en vreugdevolle opwinding gaan naast elkaar, je doet succeservaringen op. Emoties zijn tijdens de therapie aanwezig en worden bespreekbaar.

In aansluiting op de opgedane ervaringen zijn er mogelijk huiswerkoefeningen om de verbinding met het geleerde in de thuissituatie te versterken.

Als het nodig is vragen we mensen die belangrijk zijn voor jou om mee te doen met oefeningen. We kunnen ook samenwerken met hulpverleners die al bij jou betrokken zijn. 

We werken methodisch, dat wil zeggen dat we werken met een doel, een plan en dat we regelmatig bespreken hoe het gaat. Het plan wordt aangepast aan je vraag en de mogelijkheden. We werken met verschillende technieken en methodes uit de jeugdhulpverlening.  

Alles draait om maatwerk, voortdurend zoeken we naar de meest passende oefening met het grootst mogelijk effect.

Doelgroep

Kinderen vanaf ongeveer 6 jaar en (jong)volwassenen met psychosociale problemen.

Resultaten

  • Ontspanning, mindfulness  
  • In beweging komen 
  • Emoties herkennen en erkennen 
  • Grenzen leren kennen en er mee omgaan 
  • Verbeteren van sociale vaardigheden 
  • Vertrouwen op samenwerken 
  • Verbeteren van concentratie
  • Versterken van zelfvertrouwen

Locatie

We werken op de beste plek. Dat kan zijn bij het paard, maar ook in het bos of bijvoorbeeld tussen de geiten op de geitenboerderij.  Het kan ook in de buurt bij je thuis zijn. 

Het paard zoekt onvoorwaardelijk verbinding. Het nodigt uit om hier en nu in harmonie te ontspannen en bewegen. Het leert je om jezelf te zijn.

Jacqueline

  

Sinds 2001 werk ik als ambulant jeugdhulpverlener in Amsterdam met gezinnen met uiteenlopende problematiek. Ambulant betekent dat ik bij mensen thuis over de vloer kom.

Ik woon in Amstelveen met mijn man. Onze dochter is volwassen en uitgevlogen. 

Als kind was ik veel buiten en op mijn tiende leerde ik met paarden werken, dat heeft me gegrepen en nooit meer los gelaten. In 2006 heb ik de opleiding equitherapie afgerond. Daarmee kon ik mijn werk als hulpverlener met mijn passie voor paarden samenbrengen. Sinds 2016 werk ik met kinderen en jongvolwassenen vanuit mijn eigen praktijk Paard en Bron